ร่วมรณรงค์ลดฝุ่นป้องกันมลภาวะเป็นพิษ

19 ก.พ. 62

จากกระแส PM 2.5 ในช่วงนี้ หลายหน่วยงานและภาคส่วนจึงได้ออกมาร่วมรณรงค์ลดฝุ่นป้องกันมลภาวะเป็นพิษ โดย บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหม่)ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างอยู่นั้น ได้รับการชมเชยจากสำนักงานเขตสะพานสูงในด้านการให้ความร่วมมือลดภาวะฝุ่นละอองเป็นพิษเป็นอย่างดีเช่นกันร่วมรณรงค์ลดฝุ่นป้องกันมลภาวะเป็นพิษ

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน