“จระเข้มีแต่ให้” กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) สนับสนุนผลิตภัณฑ์จระเข้ ให้กับโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ จ.สระบุรี

สนับสนุนผลิตภัณฑ์จระเข้ ให้กับโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ
21 มิ.ย. 67

          “จระเข้” ผู้นำนวัตกรรมเพื่องานก่อสร้าง ซ่อมแซม และตกแต่งครบวงจร ได้ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ภายใต้โครงการ “จระเข้มีแต่ให้” โดยมุ่งหวังที่จะช่วยพัฒนาชุมชน และสังคมให้มีความสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน

          “จระเข้” ได้สนับสนุนกาวซีเมนต์ จระเข้แดง และกาวยาแนว จระเข้ พรีเมี่ยม พลัส เงิน ให้กับ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ จ.สระบุรี เพื่อใช้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ ให้มีความสวยงามเหมาะสมกับการใช้งานและทำกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน

          “จระเข้” ภูมิใจที่ได้ร่วมส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการศึกษาของเยาวชน

“จระเข้มีแต่ให้” กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) สนับสนุนผลิตภัณฑ์จระเข้ ให้กับโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ จ.สระบุรี

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน