กิจกรรมการรณงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2562

05.ก.ค..62

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ระดับทองแดง จากกิจกรรมการรณงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2562 (Zero Accident Campaign 2019) โดยคุณบัณฑิต ธุวดารากุล ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยพัฒนาและควบคุมคุณภาพ ขึ้นรับรางวัล ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา


 
กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign)  เป็นกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการ มีความมุ่งมั่นในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่าอุบัติเหตุที่มีสาเหตุเกี่ยวเนื่องกับการทำงานสามารถป้องกันได้ โดยการลดสถิติการประสบอันตรายในสถานประกอบกิจการให้เป็นศูนย์ ผ่านการวางแผน และบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง ยังผลให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัย เพื่อแรงงานปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี โดยทางบริษัทฯ เข้าร่วมงานนี้เป็นปีแรก
 
ข้อมูลเพิ่มเติม รางวัลประกาศเกียรติคุณ ระดับทองแดง – สถานประกอบกิจการที่ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นสูญเสียวันทำงาน มีชั่วโมงการทำงานสะสมของลูกจ้าง ตั้งแต่ 1,000,000 – 2,999,999 ชั่วโมง
 

 

กิจกรรมการรณงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2562

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน