JORAKAY JUNIOR BADMINTON CHAMPIONSHIP 2018 สนามที่ 2

06 ก.ย. 61


บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ หจก. พี ซี ที เทรนนิ่ง จัดแข่งขัน JORAKAY JUNIOR BADMINTON CHAMPIONSHIP 2018 เพื่อเป็นการพัฒนาความสามารถของเยาวชนและเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้รับประสบการณ์จากแมตซ์การแข่งขันจริงถือเป็นการปลูกฝังให้ดับเยาวชนรักการเล่นกีฬาอีกทั้งยังช่วยให้น้องๆ มีสุขภาพแข็งแรง  โดยจัดแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี จัดการแข่งขันทั่วประเทศ แบ่งออกเป็น 4 ภูมิภาค ดังนี้
 

  1. จังหวัดชลบุรี                            วันที่ 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2561
  2. จังหวัดอุดรธานี                  วันที่ 1-2 กันยายน 2561
  3. จังหวัดสงขลา                    วันที่ 29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2561
  4. จังหวัดเชียงใหม่                วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2561
  5. จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 22-26 ธันวาคม 2561

             
ทั้งนี่ได้เก็บบรรยากาศการแข่งขันสนามอุดรธานี ได้ผลตอบรับที่ดีเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนานของเด็ก ๆ ฝากเอาใจช่วยและเป็นกำลังใจให้น้องๆ ทุกๆ คนด้วยครับ

JORAKAY JUNIOR BADMINTON CHAMPIONSHIP 2018 สนามที่ 2

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน