งาน "รักเหมา Fest 2019" โดย BUILK ONE

27 พ.ย. 62

จระเข้" นำเสนอนวัตกรรมในงาน "รักเหมา Fest 2019" โดย BUILK ONE ที่จัดต่อเนื่องทุกปีสำหรับพี่ๆ ผู้รับเหมามาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน
.
งานนี้นวัตกรรมกาวซีเมนต์สำหรับการติดตั้งกระเบื้องใหญ่ Big Slab จากจระเข้ ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก รวมถึง solution ต่าง ๆ ในการปูกระเบื้อง การแก้ปัญหาร้าวรั่วซึม
.
แม้งานจบไปแล้ว แต่ทุกท่านสามารถพบกับสินค้าจาก “ครอบครัวจระเข้” ได้ที่ BUILK และร้านวัสดุก่อสร้างชั้นนำทั่วประเทศครับ

งาน "รักเหมา Fest 2019" โดย BUILK ONE

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน