Workshop

10 ต.ค. 61


เนื่องด้วยบริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรม Workshop "มั่นใจ....กระเบื้องแบบไหนก็ปูได้" กับบุญถาวร สาขาสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ร่วมกับ บริษัท เวิลด์ เซรามิค เซ็นเตอร์ จำกัด และ บริษัท บุญถาวรโซลูชั่น จำกัด ได้ส่งวิทยากร เพื่อมามอบความรู้ให้กับช่าง ผู้รับเหมาเกี่ยวกับการใช้งานกระเบื้องแผ่นใหญ่ ทั้งวิธีการติดตั้ง วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม และ เทคนิคต่างๆเพื่อเพิ่มระดับผลงานให้ดีเยี่ยมขึ้น อีกทั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ไม่ได้กลับบ้านมือเปล่า ได้รับความรู้ และ
รับของรางวัลกลับไปกันอย่างมากมายWorkshop

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน