แจ้งเตือนการแอบอ้างขอสนับสนุนโฆษณา Sponsor ต่าง ๆ

30 มิ.ย. 64

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอเรียนชี้แจงและแจ้งเตือนไปยังพันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า และซัพพลายเออร์ต่าง ๆ ให้ระมัดระวัง กรณีที่มีสื่อนิตยสารบางสำนักได้กระทำการแอบอ้างโดยใช้ ชื่อบริษัทฯ ในการขอความร่วมมือให้สนับสนุนค่าโฆษณา หรือการขอ Sponsor ต่าง ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและทรัพย์สินของบริษัทฯได้

ทั้งนี้ บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอเรียนชี้แจงให้ทราบว่า บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการขอสนับสนุนค่าโฆษณา ค่า Sponsor ต่างๆ ผ่านช่องทางบริษัทเอเจนซี่ หรือสื่อมวลชนสำนักใดก็ตาม จากพันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า และซัพพลายเออร์ของบริษัทฯ ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น

จึงเรียนชี้แจงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

 

                                                                                    

แจ้งเตือนการแอบอ้างขอสนับสนุนโฆษณา Sponsor ต่าง ๆ

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน