งาน Go Builk จังหวัดระยอง

05 พ.ย. 62

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ Builk Thailand จัดงาน Go Builk "บริหารงานก่อสร้าง เราเอาอยู่"
ณ โรงแรมระยองซิตี้ จ.ระยอง โดยเชิญกลุ่มช่าง ผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียง เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

ภายในงานได้มีฝึกอบรมระบบควบคุมต้นทุนก่อสร้างออนไลน์ จาก Builk Thailand และการใช้ Builk Cost Control
โดยทางวิทยากรของบริษัทได้สาธิตวิธีการใช้งานสินค้าเคมีภัณฑ์ เพื่อตอบโจทย์การแก้ปัญหา บ้าน ร้าว รั่ว ซึม และปูนกาวซีเมนต์ ที่สามารถปูทับพื้นเดิมได้

ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆ อีกมากมายที่ตอบโจทย์ให้กับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ และได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากงาน Go Builk จังหวัดระยอง

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน