งาน Go Builk จ.สุราษฎร์ธานี

29.พ.ย..62

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ Builk Thailand จัดงาน Go Builk "บริหารงานก่อสร้าง..เราเอาอยู่" @ สุราษฎร์ธานี
ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท จ.สุราษฎร์ธานี โดยเชิญกลุ่มช่าง ผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการในพื้นที่จ.สุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

ภายในงานได้มีฝึกอบรมระบบควบคุมต้นทุนก่อสร้างออนไลน์ จาก Builk Thailand และการใช้ Builk Cost Control
และทางบริษัทจระเข้ได้นำสินค้ากลุ่มเคมีภัณฑ์ มาสาธิตวิธีการใช้งาน เพื่อตอบโจทย์การแก้ปัญหา บ้าน ร้าว รั่ว ซึม และปูนกาวซีเมนต์ ที่สามารถปูทับพื้นเดิมได้

ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆ อีกมากมายที่ตอบโจทย์ให้กับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ และได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากงาน Go Builk จ.สุราษฎร์ธานี

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน