ทำบุญภายในบริษัทฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 28 ปี

JORAKAY 28th Anniversary
09.ก.ย..63สำนักงานใหม่ – คุณกองกูณฑ์ อรรถสารประสิทธิ์ ประธานกรรมการ (ที่ 3 จากซ้าย) คุณศุภพงษ์ เพชรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 4 จากซ้าย)  และคุณปณัดดา อรรถสารประสิทธิ์  กรรมการ (ที่  2 จากซ้าย)  บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำในการผลิตและจำหน่ายสินค้านวัตกรรม เพื่องานก่อสร้าง ซ่อมแซม และตกแต่ง “ร่วมพิธีทำบุญภายในบริษัทฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 28 ปี” โดยมีคุณพงศธร แสงรุจี ผู้ถือหุ้น (ที่ 1 จากซ้าย) คุณชัยกร มีสมมนต์ ผู้ถือหุ้น (ที่ 5 จากซ้าย)  และคุณสถาพร กิจประยูร ผู้ถือหุ้น (ที่ 6จากซ้าย) ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพ ณ สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ ถนนกรุงเทพกรีฑา
 

ทำบุญภายในบริษัทฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 28 ปี

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน