กิจกรรมเลี้ยงขอบคุณและสัมมนาช่าง ร่วมกับ บริษัท โฮมมาร์ท เซ็นเตอร์ จำกัด

20 ก.พ. 62

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงขอบคุณและสัมมนาช่าง ร่วมกับ บริษัท โฮมมาร์ท เซ็นเตอร์ จำกัด  (บ้านช้าง กรุ๊ป) ที่โรงแรมอีสเทิร์น แกรนด์ พาเลซ, เมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยภายในงานนี้ได้มีผู้เชี่ยวชาญ จาก บจก.จระเข้ คอร์ปอเรชั่น  มาคอยให้คำแนะนำ ให้ความรู้สินค้าใน กลุ่มกาวซีเมนต์,กาวยาแนว,เคมีภัณฑ์ และคัลเลอร์ซีเมนต์ รวมถึงการแนะนำเทคนิคต่าง ๆ ในการทำงาน แก่ช่าง ผู้รับเหมา พร้อมทั้งกิจกรรมเล่นเกมตอบคำถาม แจกของรางวัลมากมาย

กิจกรรมเลี้ยงขอบคุณและสัมมนาช่าง ร่วมกับ บริษัท โฮมมาร์ท เซ็นเตอร์ จำกัด

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน