งานเลี้ยงขอบคุณและสัมมนาช่าง 2562 จ.เชียงใหม่

20.ส.ค..62

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ บริษัท นพดลพานิช จำกัด ได้จัดกิจกรรม เลี้ยงขอบคุณและสัมมนาช่าง เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ภัตตาคาร เจี่ยท้งเฮง (สาขาฟ้าฮ่าม) จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ได้ให้การสนับสนุนสินค้าตราจระเข้ด้วยดีเสมอมา

ภายในกิจกรรม ได้มีการแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์จระเข้ที่ถูกวิธี ทั้งในกลุ่มสีคัลเลอร์ซีเมนต์ ระบบสระว่ายน้ำ และผลิตภัณฑ์กันซึม อีกทั้งยังมีการเล่นเกมตอบคำถามแจกของรางวัลมากมาย

โดยมีทั้งผู้รับเหมา และช่างที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่งงานเลี้ยงขอบคุณและสัมมนาช่าง 2562 จ.เชียงใหม่

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน