การอบรมเสริมเทคนิคการปูกระเบื้องให้กับทีมช่าง Fixzy

21.มิ.ย..61


เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. ที่ผ่านมา บจก.จระเข้ คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับ บจก.เอสซี เอเบิ้ล ได้จัดอบรม "หลักสูตรเทคนิคการ ตัด-เจาะ-ปู และดูแลพื้นกระเบื้อง อย่างมืออาชีพ" ให้กับทีมช่าง Fixzy (แอพลิเคชั่นรวมช่าง) ที่ อาคารฝึกอบรม ของ บจก.เอสซี เอเบิ้ล 

โดยจุดประสงค์ในการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มความรู้และความชำนาญในงานด้านการปูกระเบื้่อง ให้ทีมช่าง Fixzy ให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพของทีมช่างฯ และยังช่วยให้ลูกค้าได้รับงานบริการปูกระเบื้องที่มีคุณภาพ คุ้มค่ากับราคา
  

การอบรมเสริมเทคนิคการปูกระเบื้องให้กับทีมช่าง Fixzy

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน