งานสัมมนาช่างและผู้รับเหมา 2562 จังหวัดมันฑะเลย์ ประเทศพม่า

31.ต.ค..62

ทางบริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับร้าน Tiger Supply ประเทศพม่า
จัดงานสัมมนาพนักงานร้านค้า ช่างและผู้รับเหมา จังหวัดมันฑะเลย์ ประเทศพม่า
เมื่อวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2562 ซึ่งผู้เข้าร่วมงานมีทั้งผู้รับเหมา ช่าง และสถาปนิกชั้นนำ

โดยบรรยากาศภายในงานได้มีกิจกรรมมากมาย และทางบริษัทฯ ได้นำสินค้ากาวซีเมนต์ กาวยาแนว เคมีภัณฑ์ และวัสดุตกแต่ง
ไปร่วมนำเสนอและสาธิตให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้เข้าร่วมงานสัมมนา

ภาพบรรยากาศภายในงานสัมมนาช่างและผู้รับเหมา ร่วมกับร้าน Tiger Supply มัณฑะเลย์ ประเทศพม่า

งานสัมมนาช่างและผู้รับเหมา 2562 จังหวัดมันฑะเลย์ ประเทศพม่า

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน