กิจกรรมประชุมวิชาการของชมรมช่าง

21 ธ.ค. 61

เมื่อวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เข้าร่วมในกิจกรรมประชุมวิชาการของชมรมช่างเทศบาลแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยภูเก็ต 
โดยภายในงาน มีทั้งการออกบูธแสดงสินค้า แนะนำสินค้าใหม่ และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มากมาย 

กิจกรรมประชุมวิชาการของชมรมช่าง

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน