งานเลี้ยงขอบคุณและสัมมนาช่าง 2562 จ.บุรีรัมย์

22.ต.ค..62

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดกิจกรรม เลี้ยงขอบคุณและสัมมนาช่าง ณ โรงแรมเทพนคร จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ได้ให้การสนับสนุนสินค้าตราจระเข้ด้วยดีเสมอมา

โดยภายในกิจกรรม ได้มีการแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์จระเข้ที่ถูกวิธี ทั้งในกลุ่มสีคัลเลอร์ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์จระเข้, กาวยาแนวจระเข้ และผลิตภัณฑ์ในกลุ่มร้าว รั่ว ซึม  อีกทั้งยังมีการเล่นเกมตอบคำถามแจกของรางวัลมากมาย

งานเลี้ยงขอบคุณและสัมมนาช่าง 2562 จ.บุรีรัมย์

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน