จระเข้ ฟลอร์ สมูท เบส

ปูนสำเร็จรูปสำหรับงานซ่อมพื้น เสริมระดับคอนกรีตชนิดบาง

คุณสมบัติเด่น

 • ปูนซ่อมพื้นผิวชำรุดที่มีความลึก 2-10 มิลลิเมตร/เที่ยว
 • แรงยึดเกาะสูง สามารถยึดเกาะกับสภาพพื้นผิวเดิมได้ดีเยี่ยม
 • เหมาะสำหรับพื้นที่สัญจร
 • สามารถซ่อมแซมบริเวณพื้นที่มีความลาดเอียง โดยไม่เกิดการไหลตัว

ลักษณะการใช้งาน
ปูนสำเร็จรูป จระเข้ ฟลอร์ สมูท เบส เหมาะสำหรับงานซ่อมปรับผิวหน้าพื้นคอนกรีตที่ชำรุด สึกกร่อน และใช้ซ่อมปรับผิวพื้นลาดเอียง โดยไม่เกิดการไหลตัว

ขนาดบรรจุ : 20 กิโลกรัม

สีของผลิตภัณฑ์ : สีเทา

สั่งซื้อสินค้า ช่องทางติดต่อ

จระเข้ ฟลอร์ สมูท เบส ใช้ซ่อมปรับผิวหน้าพื้นคอนกรีตที่มีรถสัญจร หรือผิวหน้าชำรุด สึกกร่อนจากการใช้งาน รวมทั้งใช้ซ่อมปรับผิวสำหรับบริเวณพื้นลาดเอียง โดยไม่เกิดการไหลตัว สามารถใช้ซ่อมพื้นผิวชำรุดที่มีความลึก 2-10 มิลลิเมตร/รอบ โดยไม่เกิดรอยแตกร้าว ให้แรงยึดเกาะกับสภาพพื้นผิวเดิมดีเยี่ยม เมื่อใช้ควบคู่กับผลิตภัณฑ์จระเข้ ฟลอร์ สมูท แพทช์ จะทำให้ผิวแกร่งทนต่อการขัดถู เหมาะสำหรับงานที่ต้องการซ่อมปรับพื้นบาง เช่น งานในพื้นที่คลังสินค้า โรงจอดรถ ดาดฟ้า ทางลาด สามารถเปิดใช้งานพื้นที่ได้ภายใน 24 ชั่วโมง (สำหรับทางเดินสัญจรทั่วไป) และ 48 ชั่วโมง (สำหรับทางรถสัญจร หรือการสัญจรที่มีน้ำหนักมาก)

ข้อแนะนำการใช้

การเตรียมพื้นผิว

ทำความสะอาดพื้นผิวก่อนใช้งานให้ปราศจากสิ่งสกปรก ฝุ่น น้ำมัน และสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ

อัตราส่วนผสม

น้ำ : จระเข้ ฟลอร์ สมูท เบส = 1 : 3.8 โดยปริมาตร

น้ำ 3.4 ลิตร ต่อจระเข้ ฟลอร์ สมูท เบส 1 ถุง (20 กก.)

การผสม

ผสมผลิตภัณฑ์ จระเข้ ฟลอร์ สมูท เบส กับน้ำตามอัตราส่วน ผสมให้เข้ากันด้วยเครื่องผสมไฟฟ้าที่ความเร็วรอบต่ำ (<150 รอบ ต่อนาที)

วิธีการทำงาน 

ใช้เกรียงฉาบผลิตภัณฑ์ จระเข้ ฟลอร์ สมูท เบส ลงบนพื้นผิวที่ชำรุดหรือบริเวณที่ต้องการซ่อม ปรับผิวหน้าให้เรียบเนียนโดยใช้วิธีการฉาบแบบกดรีด หรือปั่นหน้าปูนเพื่อป้องกันการแตกร้าวผลิตภัณฑ์สามารถฉาบได้ที่ความหนา 2-10 มิลลิเมตร ทิ้งไว้ 4-6 ชั่วโมง ใช้ผลิตภัณฑ์
จระเข้ ฟลอร์ สมูท แพทซ์ ฉาบทับลงบนพื้นผิว ปรับผิวหน้าให้เรียบเนียนโดยใช้วิธีการฉาบแบบกดรีดหรือปั่นหน้าปูนเพื่อป้องกันการแตกร้าวผลิตภัณฑ์สามารถฉาบได้ที่ความหนา 1-2 มิลลิเมตร ทิ้งไว้ 24-48 ชั่วโมง ก่อนเปิดใช้งาน

อัตราการครอบคลุมพื้นที่

ประมาณ 20 กิโลกรัม ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ที่ความหนา 1 เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับประเภทและสภาพของพื้นผิว ทั้งนี้ค่าที่แท้จริงจะได้จากค่าเฉลี่ยของการทำงานจริง

อุปกรณ์ที่เหมาะสม              

เกรียงฉาบขัดมัน

การทำความสะอาดอุปกรณ์

ทำความสะอาดอุปกรณ์หลังใช้งานด้วยน้ำ

ข้อแนะนำ

 • ผลิตภัณฑ์สามารถใช้ซ่อมพื้นผิวชำรุดที่มีความลึก 10 มิลลิเมตร
 • ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถปล่อยเปลือยได้ ควรใช้ผลิตภัณฑ์ จระเข้ ฟลอร์ สมูท แพทช์ ฉาบทับหน้า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการรับแรงสูงสุด
 • ควรใช้วิธีการปั่นหน้าปูนเพื่อป้องกันการแตกร้าว
 • ห้ามมีเศษปูนจับก้อน หรือเม็ดหิน ทราย ค้างอยู่บนพื้นผิวที่จะทำการซ่อม ให้เก็บกวาดออกเสียก่อน
 • ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์ในบริเวณพื้นผิวที่ร้อน หรือทำงานกลางแสงแดดจัด ให้ทำการพรมน้ำ เพื่อลดอุณหภูมิของพื้นผิวก่อน

ข้อควรระวัง

 • ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น แว่นตา ฯลฯ
 • ควรใช้งานในที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี
 • ในกรณีที่เข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้งทันที และรีบปรึกษาแพทย์
 • ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

การเก็บรักษา

 • ควรเก็บไว้ในที่ร่ม ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
 • อายุของผลิตภัณฑ์ 1 ปีนับจากวันที่ผลิตในสภาพยังไม่เปิดถุงใช้ (ถ้าหากใช้ไม่หมดถุงต้องมัดปากถุงให้แน่นสนิททุกครั้ง)