จระเข้ ฟาสท์ แพทซ์ 928

ซีเมนต์ซ่อมแซมพิเศษ สำหรับงานเร่งด่วน

 • ซีเมนต์สําหรับงานซ่อมแซมที่มีความหนาตั้งแต่ 13 มม. ขึ้นไป
 • รับแรงดึง แรงเฉือนได้ดี แรงยึดเกาะสูง และรับแรงอัดได้เร็ว
 • ใช้ได้ดีในพื้นที่ที่เย็นจัด เช่น ห้องทําความเย็น

ลักษณะการใช้งาน
ซีเมนต์ซ่อมแซม จระเข้ ฟาสท์ แพทซ์ 928 เหมาะสําหรับงานซ่อมแซมคอนกรีตที่ต้องการความเร่งด่วน เปิดใช้งานเร็ว เช่น พื้นถนน สนามบิน

สีของผลิตภัณฑ์ : สีเทา
ขนาดบรรจุ: 20 กิโลกรัม/ถัง

ค้นหาร้านค้า JORAKAY CORPORATION map

ข้อมูลสินค้า

จระเข้ ฟาสท์ แพทซ์ 928 เป็นผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ซ่อมแซมผสมเสร็จ เพียงแค่ผสมนํ้าตามอัตราส่วนก็สามารถใช้งานได้เลย ผลิตภัณฑ์สามารถก่อตัวได้รวดเร็ว เหมาะสําหรับใช้ซ่อมงานคอนกรีตที่ต้องการความเร่งด่วนในการเปิดใช้งาน เช่น พื้นถนน สะพาน สนามบิน และพื้นโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ สามารถใช้งานได้ดีแม้แต่ในพื้นที่เย็นจัด เช่น ห้องทําความเย็นต่าง ๆ

วิธีการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

 • ทําพื้นผิวให้หยาบโดยการสกัดหรือขัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะ
 • พื้นผิวคอนกรีตต้องแข็งแรงและสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก ฝุ่น และสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ
 • ควรบ่มผิวคอนกรีตให้เปียกชุ่ม ทิ้งไว้อย่างน้อย 4 ชั่วโมง และดูดซับนํ้าส่วนเกินที่ค้างบนผิวงานออกให้หมดก่อนใช้งาน


อัตราส่วนผสม

 • จระเข้ ฟาสท์ แพทซ์ 928 7.4 กก. ต่อนํ้า 1 ลิตร (โดยน้ำหนัก) หรือ
 • จระเข้ ฟาสท์ แพทซ์ 928 3.5 ส่วน ต่อ นํ้า 1 ส่วน (โดยปริมาตร)


การผสม

 • เตรียมถังผสมและตวงนํ้าใส่ตามอัตราส่วนที่ระบุ เทจระเข้ ฟาสท์ แพทซ์ 928 ลงในนํ้า ในขณะที่เปิดเครื่องผสมรอบตํ่า หรือใช้เกรียงเหล็กคนช้า ๆ ผสมให้เข้ากันดี (ประมาณ 1-2 นาที)
 • ควรผสมในปริมาณน้อย ควรใช้ให้หมดภายใน 10 นาที
 • กรณีเทหนาเกิน 51 มม. แนะนําให้ผสมหินเกล็ดขนาดไม่เกิน 10 มม. อัตราส่วนผสม 50-80% โดยนํ้าหนัก หลังจากผสมเข้ากันดีแล้ว
 • ในกรณีใช้งานในปริมาณที่ไม่มากนัก ควรผสมโดยใช้เกรียงคนให้เข้ากัน และไม่ควรทํางานนานเกินกว่า 10 นาที จะต้องใช้งานทันที


การใช้งาน

 1. ใช้เกรียงตัก และอุด ซ่อมผิวงานอย่าใช้นํ้าแต่งผิว ให้รอจนกว่าเริ่มก่อตัว จึงใช้เกรียงแต่งผิวตามต้องการ
 2. ถ้าต้องการเทเป็นชั้น ๆ ให้ขีดขูดผิวให้หยาบและทิ้งไว้ 1 วัน จึงใช้นํ้าบ่มให้ชุ่ม เพื่อให้ประสานกันดีก่อนที่จะเทชั้นต่อไป

นํ้าหนักบรรทุก

 • รับนํ้าหนักเบา เช่น รถยนต์
  ความหนาน้อยสุด 25 มม. (1”)
  ความหนามากสุด 51 มม. (2”) ไม่ต้องเติมหินเกล็ด
 • รับนํ้าหนักมาก เช่น รถบรรทุก
  ความหนาน้อยสุด 51 มม. (2”)
  ความหนามากสุด ไม่จํากัด-เติมหินเกล็ดเพื่อเพิ่มความหนาตามต้องการ

*หมายเหตุ: ความหนาที่มากกว่า 51 มม. (2”) ต้องเพิ่มหินเกล็ด (ดูการผสม) เมื่อทําความสะอาดดีแล้วจึงใช้นํ้าราดบ่มให้ชุ่ม ทิ้งไว้ประมาณ 1 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย จึงกวาดนํ้าที่ค้างทิ้งให้หมด ก่อนใช้จระเข้ ฟาสท์ แพทซ์ 928


อัตราการใช้งาน
จระเข้ ฟาสท์ แพทซ์ 928 1 ถัง (20 กก.) / 0.011 ลบ.ม.


ข้อจํากัดการใช้

 • ไม่ควรใช้กับความหนาน้อยกว่า 13 มม.
 • ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อซ่อมพื้นผิว แอสฟัสท์ หรือ คอนกรีตที่มีส่วนผสมของลาเท็กช์ชนิดดัดแปลง (Latex Modified Concrete)
 • ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์เป็นตัวเชื่อมต่อทุกชนิด
 • ไม่ควรผสมตัวอื่นลงในผลิตภัณฑ์
 • ไม่ควรใช้น้ำผสมลงไปเพื่อทำให้เหลวในขณะใช้งาน และอย่าใช้น้ำแต่งผิว
 • การใช้งานในอุณหภูมิต่ำกว่า 4°C หรือสูงกว่า 35°C ควรปฏิบัติตามคำแนะนำ


ข้อควรระวัง

 • ผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และสารผสมเพิ่มอื่น ๆ ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น แว่นตา ฯลฯ
 • ในกรณีเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้งทันที และรีบปรึกษาแพทย์
 • ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก


การเก็บรักษา

 • ควรเก็บไว้ในที่ร่ม ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
 • อายุของผลิตภัณฑ์ 1 ปีนับจากวันที่ผลิตในสภาพ ยังไม่เปิดถุงใช้ (ถ้าหากใช้ไม่หมดถุงต้องมัดปากถุง ให้แน่นสนิททุกครั้ง)

ดาวน์โหลด