จระเข้ จีพี เกร้าท์

ซีเมนต์ไฮดรอลิกเกร้าท์ ชนิดไม่หดตัว สำหรับงานทั่วไป

ประโยชน์ใช้งาน

 • การเทอุดช่องว่างของงานคอนกรีต
 • เทประสานในงานคอนกรีตทั่วไปและรวมถึงงานโครงสร้างคอนกรีต
 • งานติดตั้งเครื่องจักร

คุณสมบัติ

 • รับกําลังอัดสูง >750 ksc (ที่ 28 วัน)
 • ไม่หดตัว และ ไม่มีน้ำเยิ้มบนผิวหน้า
 • มีการมีการไหลตัวได้ดี
 • สามารถใช้งานเทช่องว่างได้ตั้งแต่ 20 มม. ถึง 70 มม.

พื้นที่ใช้งานที่เหมาะสม

 • ฐานเครื่องจักร
 • ซ่อมแซมและเสริมแรงโครงสร้างคอนกรีต
 • เสียบเหล็ก

มาตรฐาน: มอก. 2701-2559

สีผลิตภัณฑ์ : สีเทา

การบรรจุ

ขนาดบรรจุ : 20 กิโลกรัม/ถุง

 

สั่งซื้อสินค้า ช่องทางติดต่อ

จระเข้ จีพี เกร้าท์ เป็นมอร์ตาร์ผสมสำเร็จ ไม่หดตัว รับกำลังอัดสูง มีการไหลตัวได้ดี เหมาะสําหรับใช้งานเทฐานเครื่องจักร ซ่อมแซมและเเสริมแรงในงานโครงสร้างคอนกรีต เช่น ใช้ซ่อมแซมเสริมตัวคอนกรีต งานฝังหมุด หรือใช้เทปิดช่องว่างใต้แท่นเครื่องจักร เป็นต้น

ข้อแนะนำการใช้

การเตรียมพื้นผิว:

พื้นผิวคอนกรีตต้องมีความแข็งแรง สกัดส่วนที่ไม่แข็งแรงออก และทำความสะอาดขี้ปูนและคราบน้ำยาทาแบบหรือน้ำยาบ่มที่ตกค้างอยู่บนพื้นผิว กรณีมีเหล็กเสริมโครงสร้างเป็นสนิม ให้ขัดสนิมออกให้เหลือเนื้อเหล็กที่ดี หากมีความเสียหายมาก ให้ทำการเสริมเหล็กใหม่ก่อน โดยทำภายใต้การดูแลของวิศวกรคุมงาน

การบ่มน้ำ:

พื้นผิวคอนกรีตก่อนเทเกร้าท์ต้องรดน้ำหรือขังน้ำไว้ อย่างน้อย 1-3 ชั่วโมงหรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของคอนกรีตเดิมและคุณสมบัติการเซ็ทตัวของผลิตภัณฑ์ ก่อนเทให้ไล่น้ำที่ตกค้างอยู่บนผิวออกให้หมดด้วยวิธีการที่เหมาะสม ลักษณะของคอนกรีตก่อนเทเกร้าท์จะต้องมีความอิ่มน้ำแต่ไม่มีน้ำเยิ้มหรือไม่มีน้ำขังที่ผิว

การทำแบบ:

เพื่อให้สามารถเทปูนเกร้าท์เติมเต็มช่องว่างหรือโพรงได้อย่างสมบูรณ์ จะต้องมีการจัดเตรียมแบบให้เหมาะสมกับสภาพหน้างาน มีช่องพื้นที่เทที่กว้างพอและอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อให้การไหลตัวได้อย่างต่อเนื่อง มีช่องสำหรับระบายที่ช่วยให้ปูนเกร้าท์ไหลได้เต็มช่องว่าง  แบบต้องมีความแข็งแรง มีการอุดหรือปิดรอยต่อแบบให้สนิท ทาน้ำยาถอดแบบที่เหมาะสมกับตัวแบบ เพื่อป้องกันแบบไม่ให้ดึงน้ำออกจากเกร้าท์

การผสม

การผสมแบบมอร์ตาร์: 

ใช้เครื่องผสมที่เหมาะสมในการผสมผลิตภัณฑ์ การผสมด้วยสว่านมือให้ใช้รอบต่ำ 400-500 รอบต่อนาที และเลือกหัวปั่นที่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์เข้ากันได้ดี  ในกรณีการผสมเพื่อใช้ในพื้นที่กว้าง เลือกใช้เครื่องผสมแบบใบพัดที่รักษารอบการปั่นได้ ห้ามใช้โม่ลูกข่างผสม ใช้น้ำสะอาดในการผสม โดยผสมตามอัตราส่วนผสมตามคำแนะนำในเอกสารทางเทคนิค ปั่นผสมให้ผลิตภัณฑ์เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน ปั่นต่อเนื่องนานอย่างน้อย 3 นาที รักษารอบการปั่น ให้สม่ำเสมอตลอดการผสม

การผสมแบบไมโครคอนกรีต:

กรณีต้องการทำงานที่ความหนาเกิน 70 มม. สามารถผสมแบบไมโครคอนกรีต โดยผสมหินเกล็ดเพื่อเพิ่มความหนา  ในอัตราส่วน จระเข้ จีพี   เกร้าท์ 1 ถุง/20 กก.  กับหินเกล็ด ขนาด 3/8 นิ้ว (9 มม.) ประมาณ 5 กก. โดยหินนั้นจะต้องมีความสะอาดและอิ่มน้ำแต่แห้ง (การเตรียมหินเกล็ดตามมาตรฐาน SSD) พักปูนเกร้าท์ที่ผสมแล้วไว้ ประมาณ 2 นาทีก่อนนำไปเ

อัตราส่วนผสม:

จระเข้ จีพี เกร้าท์ 20 กก./ถุง กับน้ำสะอาด 2.6-2.8 ลิตร (13%-14%)

การผสมแบบไมโครคอนกรีต : กรณีต้องการทำงานที่ความหนาเกิน 70 มม. สามารถเติม หิน 3/8 นิ้ว ได้ 25% (5 กก.)

การเทผลิตภัณฑ์   

การเทปูนเกร้าท์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตามคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ อุณหภูมิเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กับการก่อตัวของปูนเกร้าท์เป็นอย่างมาก (ทั้งอุณหภูมิโดยรอบและบนพื้นผิวคอนกรีต) จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการ ที่อุณหภูมิ 25oC ปูนเกร้าท์ ที่ผสมแล้วควรใช้ให้หมดภายในเวลา 20 นาที เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพตามคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ วางแผนปริมาณการผสม ให้สอดคล้องกับการใช้งานและความต่อเนื่องในการเทเกร้าท์ เพื่อให้ปูนเกร้าท์สามารถไหลตัวเข้าเติมเต็มช่องว่างได้อย่างสมบูรณ์ การเทเกร้าท์ควรเทจากจุดเดียว เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ไหลตัวและสามารถไล่อากาศออกได้สะดวก ช่วยลดโอกาสเกิดโพรงอากาศขณะเท และป้องกันไม่ให้น้ำที่อาจตกค้างอยู่บนผิวหน้ายกตัวขึ้นไปสัมผัสกับฐานเหล็กด้านบน กรณีเทปูนเกร้าท์ใต้แท่นเครื่องที่มีร่อง หลุมสลักเกลียว ให้เทปูนเกร้าท์ในร่องหรือหลุมนั้นให้เต็มก่อนที่จะเทปูนเกร้าท์ ในบริเวณช่องว่างระหว่างพื้นและตัวแท่นเครื่อง

การบ่มหลังการเทเกร้าท์

ขั้นตอนการบ่มน้ำมีความสำคัญต่อการพัฒนาความแข็งแรงและคุณสมบัติพิเศษต่างๆ รวมถึงลดโอกาสการเกิดรอยแตกร้าวของปูนแกร้าท์ขณะก่อตัว เพื่อให้กระบวนการก่อตัวของผลิตเป็นไปอย่างสมบูรณ์ จึงควรทำการบ่มน้ำบริเวณผิวหน้าปูนเกร้าท์ที่เปิดอยู่ ทันทีที่ผิวหน้าเริ่มแข็งตัว โดยคลุมบริเวณผิวหน้าด้วยพลาสติก หรือกระสอบป่านที่รดน้ำให้ชุ่มตลอดเวลาติดต่อกันจนกว่าจะถอดแบบ ประมาณ 2-3 วัน หลังถอดแบบแล้ว สามารถใช้ น้ำยาบ่มจระเข้ แอดมิค เคียว ในการบ่มต่อไปได้

การทำความสะอาด

ล้างอุปกรณ์ด้วยน้ำให้สะอาด ก่อนที่ผลิตภัณฑ์ที่ติดอยู่จะแห้งแข็ง

อัตรการใช้งาน

ประมาณ 1,820 กก./ลบ.. (91 ถุง)

ข้อแนะนำการทำงาน

 • ควรบ่มผิวคอนกรีตอย่างน้อย 3-7 วัน
 • ห้ามเติมน้ำเกินกว่าปริมาณที่แนะนำ ปริมาณน้ำที่เกินกว่ากำหนดจะส่งผลให้คุณสมบัติทางกลลดลง เช่น ค่ากำลังอัด ค่าการรับแรงดัดลดลง แต่การหดตัวจะเพิ่มขึ้น
 • ก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์ ต้องมั่นใจว่าพื้นผิวอยู่ในสภาพแข็งแรง และได้ทำการเตรียมพื้นผิวตามมาตรฐาน ICRI Guide 310.2R

 ข้อควรระวัง

 • ผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และสารผสมเพิ่มอื่นๆ ที่อาจสร้างการระคายเคืองเมื่อสัมผัสกับผิวหรือดวงตา
 • ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันในการปฏิบัติงาน เช่น ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น แว่นตา ฯลฯ
 • ในกรณีเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้งทันที และรีบไปพบแพทย์
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสผลิตภัณฑ์โดยตรง ควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังการทำงาน
 • ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

การเก็บรักษา

 • เก็บรักษาไว้ในที่ร่ม แห้งและมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก การเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิสูงจะมีผลกระทบกับอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์
 • ผลิตภัณฑ์มีอายุ 1 ปีนับจากวันผลิต ในสภาวะการจัดเก็บที่เหมาะสม