จระเข้ จีพี เกร้าท์

ปูนเกร้าท์ ชนิดไม่หดตัว สําหรับงานทั่วไป

 • ปูนเกร้าท์ให้กําลังอัดสูง >700 ksc
 • ไม่มีนํ้าเยิ้มบนผิวคอนกรีต
 • ไหลตัวได้ดี โดยไม่แยกตัว

ลักษณะการใช้งาน
ปูนเกร้าท์ชนิดไม่หดตัว จระเข้ จีพี เกร้าท์ เหมาะสําหรับงานเกร้าท์ทั่วไป ช่องว่างแคบ ๆ ใช้เป็นฐานรองรับส่วนโครงสร้างต่าง ๆ รวมถึงคาน เสา ผนังคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป หรือจะใช้สําหรับงานเกร้าท์กรอบประตูระหว่างกําแพง หรือตามส่วนงานโครงสร้างต่าง ๆ

มาตรฐาน : ASTM C109, ASTM C192, ASTM C232, ASTM C807, ASTM C827, JSCE-F531
สีของผลิตภัณฑ์ : สีเทา
ขนาดบรรจุ : 20 กก. / ถุง

ค้นหาร้านค้า JORAKAY CORPORATION map

ข้อมูลสินค้า

จระเข้ จีพี เกร้าท์ เป็นปูนเกร้าท์ผสมเสร็จ ไม่หดตัว (Non Shrink Grout) รับแรงอัดสูง เหมาะสําหรับงานเกร้าท์ทั่วไป เช่น งานเท รูโพรง ช่องว่าง ฐานโครงสร้างต่าง ๆ เสา ผนังคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป หรือใช้ซ่อมแซมงานเกร้าท์ กรอบประตูระหว่างกําแพง หรือตามส่วนงานโครงสร้างต่าง ๆ

วิธีการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

 • สกัดพื้นผิวให้หยาบโดยการสกัดหรือขัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะ
 • ทําความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสิ่งสกปรก ฝุ่น นํ้ามัน และเศษคอนกรีตออกจากบริเวณที่จะทํางาน
 • เตรียมแบบสําหรับหล่อคอนกรีตจะต้องแข็งแรงพอและทําการ อุดร่องเพื่อป้องกันการรั่วไหลของปูนเกร้าท์
 • ควรบ่มผิวคอนกรีตให้เปียกชุ่ม และดูดซึมนํ้าส่วนเกินที่ค้างบนผิวงานออกให้หมดก่อนใช้งาน


อัตราส่วนผสม

 • ปริมาณนํ้า : ปูนเกร้าท์ 20 กก.
  สภาวะพลาสติก 2.6-2.8 ลิตร
  สภาวะไหลได้ 3.0-3.6 ลิตร
  สภาวะไหลคล่อง 3.8-4.0 ลิตร
   
 • ปูนเกร้าท์ : นํ้า (โดยปริมาตร)
  สภาวะพลาสติก 4.6-4.9 : 1
  สภาวะไหลได้ 3.5-4.3 : 1
  สภาวะไหลคล่อง 3.2-3.4 : 1


การผสม

 1. ในการผสมปูนเกร้าท์ จระเข้ จีพี เกร้าท์ ควรใช้นํ้าที่สะอาด ผสมตามสัดส่วนที่กําหนด และ ระมัดระวังในการชั่งตวงปริมาณนํ้าที่ผสม
 2. เตรียมเครื่องผสม
 3. ตวงนํ้าใส่ในภาชนะที่จะผสม เปิดเครื่องผสม และค่อย ๆ เติมปูนเกร้าท์ลงไป
 4. ผสมต่อเนื่องกันนานประมาณ 2 นาที จนเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
 5. ในกรณีส่วนที่ต้องการเกร้าท์มีความหนาเกิน 3 นิ้ว ควรใส่หินเกล็ดขนาดไม่เกิน 3/8 นิ้ว (9 มม.) ในอัตราส่วนร้อยละ 25-50% โดยนํ้าหนัก (5-10 กก. ต่อ ปูนเกร้าท์ 20 กก.) หากใช้หินเกล็ดในการผสม ควรเพิ่มระยะเวลาการผสม เพื่อให้ปูนเกร้าท์ มีความหนืดที่สามารถเทได้
 6. หลังจากผสมเสร็จแล้วห้ามเติมนํ้า

หมายเหตุ: ควรผสมปูนเกร้าท์ ในปริมาณที่จะใช้ได้หมดภายใน 30 นาที และไม่ควรนําส่วนผสมมาเติมนํ้าเพื่อนํากลับมาใช้อีก

ความข้นเหลวในการผสม
ในการผสม ปริมาณนํ้าที่ใช้ตามที่แนะนํานี้ ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทาง สิ่งที่จะเป็นตัวกําหนดการใช้นํ้าในการผสมจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ปริมาณที่จะผสม ว่าจะใช้นํ้าเท่าใดเพื่อให้ได้ส่วนผสมที่เหมาะสม แต่ควรใช้นํ้าจํานวนน่อยที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ โดยให้ส่วนผสมนั้นมีความ เหนียวพอดี และนํ้าที่ใช้ผสม ควรเป็นนํ้าที่สะอาด

การใช้งาน

 1. เข้าแบบรอบฐานเทแบบต้องไม่รั่ว และยึดคํ้ายันให้แน่น
 2. บ่มผิวคอนกรีตและแบบให้ชุ่มนํ้า ๆ พอหมาด ๆ
 3. เทปูนเกร้าท์จากด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโพรงอากาศ และควรเทต่อเนื่องกันจนเต็ม
 4. อาจจะต้องใช้การกระทุ้ง เพื่อให้วัสดุเติมเต็มช่องว่างได้


การบ่ม

 • รักษาสภาพพื้นผิวให้เปียกชื้น ทําการบ่มปูนเกร้าท์ด้วยนํ้าอย่างน้อย 3 วัน
 • ป้องกันไม่ให้ผิวงานสั่นสะเทือน ถูกความร้อน หรือความเย็นที่รุนแรงเป็นเวลา 3 วัน


อัตราการใช้งาน
จระเข้ จีพี เกร้าท์ 91 ถุง (20 กก.) / 1 ลบ.ม

ข้อควรระวัง

 • ผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และสารผสมเพิ่มอื่น ๆ ควรใช้อุปกรณ์ป้องกัน ความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น แว่นตา ฯลฯ
 • ในกรณีเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้ง ทันที และรีบปรึกษาแพทย์
 • ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก


การเก็บรักษา

 • ควรเก็บไว้ในที่ร่ม ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
 • อายุของผลิตภัณฑ์ 1 ปีนับจากวันที่ผลิตในสภาพ ยังไม่เปิดถุงใช้ (ถ้าหากใช้ไม่หมดถุงต้องมัดปากถุง ให้แน่นสนิททุกครั้ง)
 
 

ดาวน์โหลด