จระเข้ ปลั๊ก

ซีเมนต์แห้งเร็ว อุดน้ำรั่ว

 • สามารถก่อตัวและขยายตัวปิดกั้นการไหลของน้ำอย่างรวดเร็ว
 • ใช้เวลาก่อตัวเพียง 30 วินาที - 3 นาที
 • ใช้งานง่ายเพียงแค่ผสมน้ำ
 • สามารถใช้กับงานซ่อมแซมที่อยู่ภายใต้สภาวะอุณหภูมิต่ำ (< 0 °C)
 • ยึดเกาะกับหมุดเหล็กหรือเหล็กเดือย (Dowels) ได้ดี
 • สามารถใช้บรรจุน้ำได้หลังจากทำงานเสร็จ

ลักษณะการใช้งาน

เหมาะสำหรับใช้ปะหรืออุดรอยรั่วในงานห้องใต้ดิน ท่าเรือ เขื่อน เหมือง ท่ออุโมงค์ แท็งค์น้ำ อ่างเก็บน้ำ สระว่ายน้ำ เสาเข็ม กำแพง รอยเขื่อน กำแพงกั้นดิน งานซ่อมถนน พื้นสะพาน ห้องทำความเย็น และงานคอนกรีตอื่นๆ

มาตรฐาน : ASTM C109
สีของผลิคภัณฑ์ : สีเทา
ขนาดบรรจุ
1 กก. / กระป๋อง
4.5 กก. / กระป๋อง

สั่งซื้อสินค้า ช่องทางติดต่อ

จระเข้ ปลั๊ก เป็นซีเมนต์ผสมเสร็จ สามารถทำปฏิกิริยาในน้ำได้และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกแบบเพื่อใช้ในงานซ่อมรอยรั่วที่เร่งด่วนของคอนกรีตในสภาวะที่รับแรงดันน้ำ รอยรั่วที่มีน้ำซึมตลอดเวลาหรืออยู่ใต้น้ำ จระเข้ ปลั๊ก จะก่อตัวอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งประสานและอุดพื้นผิวงาน เพื่อปิดกั้นการไหลของน้ำได้อย่างถาวร

ด้วยคุณสมบัติที่ดีในการก่อตัวเร็ว การต้านการหดตัว และแรงยึดเหนี่ยวกำลังสูงของ จระเข้ ปลั๊ก ทำให้ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับใช้เป็นมอร์ต้า เพื่อยึดประสานกับเหล็ก (Bolts) เสา (Posts) และเหล็กเดือย (Dowels) และสามารถใช้งานซ่อมพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 0 °C ได้ ที่อุณหภูมิ ดังกล่าวนี้ ผลิตภัณฑ์ซ่อมแซมหลายชนิดไม่สามารถใช้งานได้ สำหรับ จระเข้ ปลั๊ก ความร้อนที่เกิดขึ้นขณะผสมจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการก่อตัวให้มากเพียงพอที่จะทำให้เกิดแรงยึดหน่วงระหว่างพื้นผิว เมื่อนำ จระเข้ ปลั๊ก ไปใช้ในงานอุดรอยป้องกันน้ำซึม จะมีคุณสมบัติคงทนถาวร ไม่สึกกร่อนหรือเสื่อมคุณสมบัติ

การเตรียมพื้นผิว

 • ทำความสะอาดบริเวณที่ทำการอุดหรือปะ ให้ปราศจาก สิ่งสกปรก เช่น น้ำมันหล่อลื่น เศษไม้แบบฝุ่น และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ
 • สำหรับงานใต้น้ำ พื้นที่ที่จะทำการยึดเกาะหรือประสาน ควรปลอดจากตะไคร่น้ำหรือสาหร่าย
 • กรณีผิวหน้าของคอนกรีตที่มีลักษณะมันเงา พื้นขัดมัน หรือมีสิ่งปิดผิวหน้า ต้องมีการขัดเปิดผิวหน้าคอนกรีตให้มีรูพรุน ขรุขระหรือหยาบด้วยแปรงลวด สิ่ว หรืออุปกรณ์อื่น ๆ นำเศษคอนกรีตหรือมอร์ต้าที่แตกหักออก
 • ควรขยายหรือเปิดรอยรั่วซึมให้มีขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว ทั้งด้านกว้างและลึกเพื่อให้ จระเข้ ปลั๊ก สามารถยึดเกาะและป้องกันแรงดันน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรเปิดรอยแตกร้าวให้ความลึกมีขนาดมิติมากกว่าด้านกว้าง

อัตราส่วนผสม

จระเข้ปลั๊ก 4 ส่วน ต่อ น้ำ 1 ส่วน โดยปริมาตร

การผสม

 • ควรสวมถุงมือในการทำงาน
 • เมื่อเติมน้ำลงไปแล้ว ให้ผสมจระเข้ ปลั๊ก จนกลายเป็นเนื้อเดียวกัน
 • ปั้นผลิตภัณฑ์ที่ผสมแล้วให้มีรูปร่างคล้ายรอยแตก หรือรูโพรงที่จะทำการอุด
 • ระยะเวลาที่ใช้ทำการผสมไม่ควรเกิน 2 นาที
 • ผลิตภัณฑ์ที่ผสมแล้วหากทิ้งไว้นานเกิน 3 นาที ไม่ควรเติมน้ำเพิ่มหรือนำกลับมาผสมใหม่
 • อุณหภูมิน้ำที่เหมาะสมในการนำมาใช้ผสมจะอยู่ที่ 21 °C การผสมด้วยน้ำเย็นจะช่วยเพิ่มเวลาในการทำงาน

การใช้งาน

 1. ควรใช้ซีเมนต์อุดรอยรั่ว จระเข้ ปลั๊กทันทีที่ผลิตภัณฑ์อยู่ในสภาพหนืด พร้อมทั้งทำการอุดไปตามบริเวณรอยแตก
 2. กดหรือเค้นเนื้อผลิตภัณฑ์เข้าไปตามรอยแตกด้วยอุ้งมือ (ที่สวมถุงมือ) เกรียงไม้แต่งปูน หรือวัสดุอื่นที่มีลักษณะแบนเรียบ
 3. กดค้างไว้ไม่น้อยกว่า 30–60 วินาที ในกรณีที่มีน้ำไหลแรง ให้กดค้างทิ้งไว้ 2–3 นาที
 4. จากนั้นให้นำปลายของเกรียงขูดลอกวัสดุส่วนเกินที่บริเวณขอบรอยอุดออก
 5. สำหรับรอยรั่ว รอยแตกตามแนว หรือรอยรั่วตามแนวดิ่ง ควรเริ่มทำการอุดจากด้านบนของรอยแตกแล้วไล่ลงสู่ด้านล่าง

สำหรับการใช้หมุดยึด (Anchoring Bolts) และเหล็กเดือย (Dowels) ควรเจาะรูให้ลึกและใหญ่เพียงพอ โดยทั่วไปจะให้มีพื้นที่รอบวัสดุประมาณ ½ นิ้ว (13 มม.) ผสมผลิตภัณฑ์ให้เข้ากัน และอุดลงไปในรูที่ทำการเจาะไว้ หลังจากนั้นนำวัสดุที่จะทำการยึดฝังลงไปในรูที่เตรียมไว้ บ่มหรือให้ความชื้นประมาณ 15 นาทีและหลีกเลี่ยงไม่ให้ได้รับแรงดันที่มากเกินควร ในช่วงเวลา 2–3 ชั่วโมงแรก

ข้อควรระวัง

 • ควรผสมจระเข้ ปลั๊ก สำหรับใช้งานในปริมาณน้อย ๆ ให้เพียงพอในการอุดแต่ละรอบ แล้วผสมใหม่ในการอุดรอบต่อไป
 • ไม่ควรผสมจำนวนมากแล้วแบ่งอุดหลายรอบ เพราะส่วนผสมอาจจะแข็งตัวจนใช้งานไม่ทันในการอุดรอบต่อไป
 • ผลิตภัณฑ์จระเข้ ปลั๊ก มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และสารผสมเพิ่มอื่น ๆ ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยต่างๆ เช่น ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น แว่นตา ฯลฯ
 • ในกรณีเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้งทันที และรีบปรึกษาแพทย์
 • ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

การเก็บรักษา

 • ควรเก็บไว้ในที่ร่ม ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
 • อายุผลิตภัณฑ์ 1 ปีนับจากวันที่ผลิต ในสภาพยังไม่เปิด

สินค้าที่เกี่ยวข้อง