มาตรฐานและเทคโนโลยี
jorakay technology jorakay blog

มาตรฐานจากสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

jorakay-corporation-technology TREES

ANSI ( American National Standards Institute ) คือ สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1918) โดยในอุตสาหกรรมก่อสร้าง สินค้าที่จะได้รับอนุญาตในการจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาจะต้องถูกทดสอบและผ่านมาตรฐานจาก ANSI

จระเข้ นำมาตรฐาน ANSI มาเป็นมาตรฐานในการผลิตกาวซีเมนต์และยาแนวของจระเข้ จนทำให้สินค้าของจระเข้ได้รับความน่าเชื่อถือจากผู้ใช้จนเป็นที่แพร่หลาย จึงมั่นใจได้ในคุณภาพของกาวซีเมนต์และกาวยาแนวจระเข้ทุกถุง

ข้อมูลเพิ่มเติม www.ansi.org