Color Innovation

เทคโนโลยีที่ดีที่สุดจากธรรมชาติ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน เราได้มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ที่ให้วัสดุปิดผิวที่ดีที่สุดจากธรรมชาติกับบ้านของลูกค้าของเรา และยังดีกับสุขภาพด้วยเช่นกัน
เนื่องด้วยบริษัทจะเข้ ได้พัฒนาสินค้านวัตกรรมตั้งแต่ปี 2535 เราไม่เคยหยุดที่จะคิดเพื่ออนาคตของสิ่งก่อสร้างที่ยั่งยืน
ซึ่ง Color Innovation ก็ได้ยึดหลักการนั้นเป็นรากฐานเช่นกัน
ยังไม่มีข้อมูล