ดาวน์โหลดเอกสาร

ภายในบ้านแทบทุกหลัง มักจะมีส่วนที่ปูกระเบื้องไม่จุดใดก็จุดหนึ่ง การปูกระเบื้องดูแบบผิวเผินเหมือนจะเป็นงานที่ง่ายใช้ช่างที่ไหน
ก็เหมือนๆ กัน แต่ในความจริง งานปูกระเบื้องไม่ว่าจะเป็นส่วนพื้นหรือผนัง มีขั้นตอน มีรายละเอียดมากมาย

Solution-งานปู-BIG-SLAB

งานปู BIG SLAB

ดาวน์โหลด

Solution-งานปูหิน

งานปูหิน

ดาวน์โหลด

งานปูเร่งด่วน

งานปูเร่งด่วน

ดาวน์โหลด

งานปูโมเสกแก้ว

งานปูโมเสกแก้ว

ดาวน์โหลด