โครงสร้างผู้บริหาร บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โครงสร้างองค์กร
jorakay partner jorakay blog

โครงสร้างองค์กร

แผนผังองค์กร
ทีมผู้บริหาร
management-structure
management-structure
กองกูณฑ์ อรรถสารประสิทธิ์
ประธานกรรมการ
management-structure
ศุภพงษ์ เพชรสุทธิ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่
management-structure
ปณัดดา อรรถสารประสิทธิ์
กรรมการบริษัทฯ
management-structure
อวยชัย เจียมกิม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร
management-structure
โยธิน ยมลยง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขาย
management-structure
พงษ์พันธุ์ ประทีปมโนวงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด