แผ่นพื้นสำเร็จรูป ใช้ทำดาดฟ้าเหมาะสมหรือไม่ ?

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน