การใช้งานผลิตภัณฑ์ระบบกันซึมหลังคาลูกโดม มอ.

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในระบบกันซึม
1. Crocodile Elastic Shield (จระเข้ อิลาสติก ชิลด์)
2. Crocodile Flex Shield (จระเข้ เฟล็กซ์ ชิลด์)
3. Crocodile Repair Mortar (จระเข้ รีแพร์ มอร์ต้า)
4. Crocodile Acrylic Patch (จระเข้ อคริลิก แพทซ์)
5. Crocodile Poly-U Seal (จระเข้ โพลียู ซีล)

ขั้นตอนการทำระบบกันซึมหลังคาลูกโดม
1. ทำความสะอาดพื้นผิวทั้งหมดและปล่อยให้แห้ง ตรวจสอบพื้นผิวทั้งหมด ให้อยู่ในสภาพเรียบ ไม่มีหลุม ไม่เป็นบ่อ ในกรณีที่ผิวไม่เรียบให้ดำเนินการฉาบให้เรียบก่อนด้วย จระเข้รีแพร์ มอร์ต้า และทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น สิ่งสกปรก น้ำมัน จารบี และวัสดุที่หลุดล่อน 
2. ตรวจสอบสภาพรอยแตกร้าว กรณีพบรอยร้าวมากกว่า 3 mm. ให้ซ่อมด้วย จระเข้ โพลียู ซีล กรณีพื้นผิวมีรูพรุนให้ซ่อมด้วย จระเข้ อคริลิค แพทซ์
3. ทาจระเข้ อิลาสติก ชิลด์ โดยการปั่นด้วยสว่านให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน นำไปทาให้ทั่วบริเวณที่ต้องการจำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้ง  แล้วปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ชั่วโมง ก่อนที่จะทำการทาในรอบที่ 2 ต่อไป (กรณีพื้นผิวที่มีรูพรุนมากหรือดูดซึมน้ำสูง ให้ใช้จระเข้ อิลาสติก ชิลด์ ผสมน้ำเพิ่ม 10-20 เปอร์เซ็นต์ ในการทาชั้นแรกเป็นการรองพื้นก่อน)
4. ปกป้องพื้นผิวไม่ให้โดนน้ำ อย่างน้อยเป็นเวลา 3 วัน

ขั้นตอนการทำระบบกันซึมร่องรางน้ำ
1. ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น สิ่งสกปรก น้ำมัน จารบี และวัสดุที่หลุดล่อน และปล่อยให้แห้ง
2. ทำการผสมจระเข้ เฟล็กซ์ ชิลด์ ( 1 ถุง = 20 กก. กับน้ำสะอาด 8 ลิตร ) 
3. ใช้สว่านในการปั่นผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน
4. ทาจระเข้ เฟล็กซ์ ชิลด์ โดยใช้แปรงทารอบแรกให้ทั่วร่องรางน้ำและทิ้งไว้ระยะเวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมง จึงทำการทารอบสอง
5. ปกป้องพื้นผิวไม่ให้โดนน้ำ อย่างน้อย 48 ชั่วโมง

รูปตัวอย่างขั้นตอนทำระบบกันซึมหลังคาลูกโดม
1. ทำความสะอาดพื้นผิวทั้งหมดและปล่อยให้แห้ง


                      
2. ตรวจสอบสภาพรอยแตกร้าว กรณีพบรอยร้าวมากกว่า 3
mm. ให้ซ่อมด้วย จระเข้ โพลียู ซีล3. กรณีพื้นผิวมีรูพรุนให้ซ่อมด้วย จระเข้ อคริลิค แพทซ์4. ใช้จระเข้ อิลาสติก ชิลด์ โดยการปั่นด้วยสว่านให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน5. นำไปทาให้ทั่วบริเวณที่ต้องการจำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้ง
6. ปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ชั่วโมง ก่อนที่จะทำการทาในรอบที่ 2 ต่อไป
รูปตัวอย่างขั้นตอนทำระบบกันซึมร่องรางน้ำ  
1.ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น สิ่งสกปรก น้ำมัน จารบี และวัสดุที่หลุดล่อน และปล่อยให้แห้ง2. ในกรณีที่ผิวไม่เรียบให้ดำเนินการฉาบด้วย จระเข้รีแพร์ มอร์ต้า และทำความสะอาดพื้นผิวและปล่อยให้แห้ง


3.ทำการผสมจระเข้ เฟล็กซ์ ชิลด์ (1 ถุง = 20 กก. กับน้ำสะอาด 8 ลิตร) 
  


4. 
ทาจระเข้ เฟล็กซ์ ชิลด์ โดยใช้แปรงทารอบแรกให้ทั่วร่องรางน้ำและทิ้งไว้ระยะเวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมง จึงทำการทารอบสอง
 
 

5. หลังจากทา ควรป้องกันไม่ให้โดนน้ำภายใน 48 ชั่วโมง     

 

การใช้งานผลิตภัณฑ์ระบบกันซึมหลังคาลูกโดม มอ.

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน