ดาดฟ้า มีน้ำขัง รั่วซึม!

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน