แปหลังคาคืออะไร? ทำหน้าที่อะไร และมีแบบไหนให้เลือกบ้าง

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน