รอยแยกวงกบประตู-หน้าต่าง เกิดจากอะไร แก้ไขอย่างไรดี ?

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน