ช่วยด้วย! ประตู หน้าต่าง ปิดไม่สนิท เกิดช่องว่าง

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน