ฝุ่นบนผิวหน้าคอนกรีตเกิดจากอะไร ? แก้ไขอย่างไรดี

“จระเข้ ฟลอร์ ฮาร์ดเดนเนอร์” ตัวช่วยลดปัญหาฝุ่นบนผิวหน้าคอนกรีต

ฝุ่นบนผิวหน้าคอนกรีตมักเกิดขึ้นหลังใช้งานไประยะเวลาหนึ่ง อันเนื่องมาจากการถู ขัดสี หรือจากล้อรถยนต์ ส่วนในกรณีที่เกิดขึ้นก่อนการใช้งาน คือฝุ่นที่เกิดจากการสะสมของวัสดุที่มีลักษณะเป็นผง หรือมีอนุภาคขนาดเล็ก แล้วลอยขึ้นมาอยู่บนผิวหน้าของคอนกรีตที่แข็งตัว ส่งผลให้สภาพผิวคอนกรีตไม่แข็งแรงต่อการใช้งาน โดยสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปัญหาฝุ่นบนผิวคอนกรีตมีดังนี้
 


- การเลือกคอนกรีตที่ไม่ถูกประเภทกับการใช้งาน โดยคอนกรีตมีกำลังอัดต่ำเกินไป และรับการขัดสีได้น้อย
- ปริมาณน้ำในส่วนผสมมีมากเกินไป เป็นเหตุให้เกิดการเยิ้มขึ้นที่ผิวหน้าคอนกรีต น้ำและส่วนละเอียดต่าง ๆ ลอยขึ้นมาอยู่ที่บริเวณผิวหน้าคอนกรีต ทำให้ผิวหน้าไม่แข็งแรง และเกิดฝุ่นได้ง่าย
- เกิดจากการแต่งผิวคอนกรีตเร็วเกินไป ทำให้น้ำที่กำลังเยิ้มขึ้นมาถูกดันกลับเข้าไปข้างในเนื้อคอนกรีต ส่งผลให้ผิวหน้าคอนกรีตมีอัตราส่วนของน้ำต่อซีเมนต์ที่สูง ทำให้ไม่มีความแข็งแกร่ง
- การฉีดพ่นน้ำลงบนพื้นเพื่อจะได้ขัดหน้าสะอาดขึ้นทำให้เกิดน้ำส่วนเกินบนผิวหน้าคอนกรีต
- ไม่ทำการป้องกันผิวหน้าคอนกรีตที่ยังไม่แข็งตัวในขณะที่ฝนตก
- ผิวหน้าคอนกรีตถูกปล่อยให้สูญเสียน้ำออกไปรวดเร็ว ทำให้ขาดการบ่มที่เพียงพอ รวมถึงในสภาวะที่อากาศร้อน มีความชื้นในอากาศ และมีลมพัดแรง ส่งผลให้ความแข็งแรงของผิวหน้าคอนกรีตลดลง เพราะฉะนั้นควรบ่มคอนกรีตให้ถูกต้อง เพื่อจะได้มีคุณภาพและมีผิวหน้าที่ทนทานแข็งแรง
- การเทคอนกรีตบนพื้นที่ดูดซับต่ำ หรือปูแผ่นพลาสติก ทำให้เกิดปริมาณน้ำเยิ้มขึ้นที่ผิวหน้ามากกว่าปกติ
- การเกิดคาร์บอเนชั่น (Carbonation) ที่ผิวหน้า เพราะไม่มีอากาศถ่ายเท และมีก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์สูง

เพื่อลดปัญหาฝุ่นบนผิวหน้าคอนกรีต ควรเลือกใช้คอนกรีตที่เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท มีกำลังอัดและสามารถต้านทานต่อการขัดสีได้ดี และไม่เติมน้ำเพิ่มในคอนกรีตที่หน้างาน ในกรณีที่เทคอนกรีตในหน้าหนาว ควรเลือกใช้คอนกรีตที่มีค่ายุบตัวไม่สูง ต้องไม่เกิน 8 ซม. เพราะระยะการก่อตัวที่นานจะทำให้เกิดการเยิ้มที่บริเวณผิวหน้าคอนกรีต ส่วนการเทคอนกรีตในหน้าร้อนสามารถใช้คอนกรีตที่มีค่ายุบตัวสูงขึ้นได้ แต่ต้องมีระยะการก่อตัว และการเยิ้มที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม โดยส่วนผสมคอนกรีตต้องไม่เกิดการเยิ้มมากไป และไม่เกิดการแยกตัวเมื่อเทคอนกรีต ที่สำคัญคือไม่ควรทำการแต่งผิวในขณะที่ยังเกิดการเยิ้ม เพราะจะทำให้น้ำที่ลอยขึ้นมาถูกกักกลับไปข้างใต้ผิวคอนกรีต ส่งผลให้เกิดการดึงฝุ่นขึ้นที่ผิวหน้าคอนกรีต

 

ถ้าไม่อยากให้การแก้ปัญหาฝุ่นบนผิวหน้าคอนกรีตเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก  พี่เข้ขอแนะนำ “จระเข้ ฟลอร์ ฮาร์ดเดนเนอร์” โดยการโรยระหว่างก่อตัว แล้วใช้เครื่องขัดให้เรียบร้อย เพื่อให้พื้นปูนคุณสมบัติทนต่อแรงขัดสี และลดการเกิดปัญหาฝุ่นที่ผิวหน้าคอนกรีตได้ดี อีกทั้งยังสร้างความแข็งแกร่งให้กับพื้น มีความทนทาน สามารถรับน้ำหนักได้สูง ไม่เป็นฝุ่น ทนต่อแรงเสียดสีได้มากกว่าคอนกรีตทั่วไปถึง 300% ทำให้ผิวเรียบเนียน และหนาแน่นมากขึ้น ป้องกันการซึมผ่านของน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น พื้นคอนกรีตสามารถรับน้ำหนักได้ดี ให้พื้นผิวคอนกรีตแกร่งขึ้น และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ https://store.jorakay.co.th/th

ฝุ่นบนผิวหน้าคอนกรีตเกิดจากอะไร ? แก้ไขอย่างไรดี

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน