ลานจอดรถคอนกรีตหน้าบ้าน เกิดตะไคร่น้ำ แก้ไขอย่างไรดี?

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน