ปัญหาพื้นบ้านเกิดตะไคร่น้ำ แก้ไขอย่างไร เพื่อลดสาเหตุพื้นลื่น 

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน