บ้านกระจก ประสบปัญหาร้อน อบอ้าว ทำไงดี แก้ไขอย่างไร ?

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน