บ่อปลาน้ำเขียวล้างแล้วก็ยังไม่หาย แก้อย่างไรดีให้หายขาด!

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน