วิธีแก้ไขปัญหาบ่อปลาที่บ้าน เกิดตะไคร่น้ำบ่อย

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน