ติดสปริงเกอร์บนหลังคาพ่นละอองน้ำ ช่วยลดความร้อนได้เยอะหรือไม่

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน