คอนโดมีกลิ่นอับ! แก้ไขปัญหาอย่างไรดี ?

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน