หน้าบ้านต้องกว้างเท่าไหร่จึงจะจอดรถได้ 2 คัน ไม่ขวางบ้านคนอื่น

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน