ท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำรั่วซึม แก้ด้วยซีเมนต์เกร้าท์ไม่หดตัว สำหรับงานทั่วไป

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน