พื้นคอนกรีตทำไมต้องมีรอยต่อ?

เคยสงสัยไหม ว่าทำไมพื้นคอนกรีตที่เห็นต้องมีรอยต่อ

สิ่งที่พบเจอบ่อยๆ เมื่อก่อสร้างพื้นภายนอกตัวอาคาร หรือ การเติมเติมส่วนต่างๆของบ้าน ที่มีการเทคอนกรีตมักจะเจอกับปัญหาการแตกร้าวเนื่องจากคอนกรีตหดตัว หรือเกิดการทรุดตัวจากโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างคนละส่วน การทำรอยต่อของพื้นคอนกรีตจึงสามารถช่วยป้องกันปัญหาที่อาจเกิดภายหลังได้เช่นเดียวกัน เพราะคอนกรีตเป็นวัสดุก่อสร้างที่มีการยืดหดตัวตามอุณหภูมิ ซึ่งทำให้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงเกิดการแตกร้าวและไม่สวยงามขึ้นนั่นเอง

การทำรอยต่อคอนกรีตมีหลากหลายรูปแบบครับ แต่จะมีแบบไหนบ้างตามพี่เข้ไปดูกันเลย


รอยต่อเพื่อการหดตัว

การทำรอยต่อบนพื้นคอนกรีตขนาดใหญ่ อย่าง ถนน หรือ ลานขนาดใหญ่ ซึ่งจะมีโอกาสในการแตกร้าวได้เพราะการหดตัวจากอุณหภูมิ หรือ น้ำที่ระเหยออกไปจากตัวคอนกรีต อีกทั้งคอนกรีตยังเป็นวัสดุที่รับแรงดึงได้ต่ำ จึงควรทำรอยต่อที่พื้นคอนกรีตเพื่อควบคุมการเกิดรอยแตกร้าว และ ลดโอกาสการลามของรอยแตกร้าวที่เกิดขึ้นได้อีกด้วย โดยจะมีการนิยมทำรอยต่อทุกๆระยะ 3 เมตร หรือการใช้เส้นพลาสติก เส้นโลหะ ไม้ ฝังไว้ตามแนว

รอยต่อเพื่อการเคลื่อนตัวอย่างอิสระ

รอยต่อที่แยกระหว่างชิ้นส่วนของตัวอาคาร อาคารทั้งสองส่วนนั้นจะมีระดับที่ไม่เท่ากัน หรือ การวางโครงสร้างคนละรูปแบบ คนละระบบ ทำให้คอนกรีตสามารถเคลื่อนหรือทรุดตัวลงมาได้ ซึ่งถือเป็นการเคลื่อนที่แบบอิสระแต่จะไม่ถึงอีกส่วนให้เสียหาย เช่น รอยต่อระหว่างถนนกับบ้านเป็นต้น จะเห็นได้ชัดจากการต่อเติมบ้านที่จะมีการเชื่อมต่อโครงสร้างคนละระบบ จึงควรเว้นรอยต่อพื้นคอนกรีต เพื่อป้องกันปัญหาการแตกร้าว หรือทรุดตัวในภายหลังที่อาจตามมา

รอยต่อก่อสร้าง

เป็นรอยต่อที่เป็นการเชื่อมระหว่างผิวคอนกรีตเก่า และ ผิวคอนกรีตใหม่ การทำรอยต่อในรูปแบบนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อสิ้นสุดการก่อสร้างในแต่ละวัน หรือ มีเหตุจำเป็นในการหยุดเทคอนกรีต โดยแต่ละตำแหน่งต้องและวิธีการออกแบบหรือเทตอนกรีตต้องมีความถูกต้องอีกทั้งยังต้องถูกวางแผนไว้ล่วงหน้า ซึ่งอาจมีการเสริมเหล็กเดือยเพื่อเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวและการถ่ายเทแรงให้มากขึ้น

ทำไมต้องทำรอยต่อพื้นคอนกรีต

ถึงแม้ว่าจะมีการป้องกันปัญหาการแตกร้าวของคอนกรีตแล้วแต่เราก็ไม่สามารถป้องกันการเกิดรอยแตกร้าวได้ทั้งหมด แต่เราจะสามารถควบคุมให้เกิดการแตกร้าวให้น้อยที่สุดได้
• การทำรอยต่อให้เหมาะสม ตำแหน่งในการทำรอยต่อจะต้องถูกต้องแม่นยำรวม และการตัดสินใจเลือกเวลาในการตัดรอยต่อหลังจากทำการเทคอนกรีตเสร็จ

• ทำรอยต่อเพื่อการเคลื่อนตัวอย่างอิสระ เพื่อไม่ให้เกิดการยึดหรือรั้งระหว่างโครงสร้างพื้นกับเสา กำแพงกับฐานราก และที่จุดเชื่อมต่อของถนนกับทางเดินเท้า

อุปกรณ์และวัสดุอุดรอยต่อที่ใช้จะต้องมีคุณสมบัติตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งมีคุณภาพที่ดี ดังนั้นการต่อเติมบ้าน สร้างบ้าน หรือ อื่นๆนั้นควรที่จะปรึกษาช่างที่ดีมีประสมการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพ เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับบ้านของเราภายหลังได้นะครับ เพราะเรื่องบ้านถือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรละเลย

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์จระเข้ที่ควรเลือกใช้ สำหรับผนังคอนกรีตสำเร็จรูป
หมดปัญหา พื้นดาดฟ้ารั่ว คอนกรีตหลุดล่อน
ลานจอดรถคอนกรีตหน้าบ้าน เกิดตะไคร่น้ำ แก้ไขอย่างไรดี?


 

พื้นคอนกรีตทำไมต้องมีรอยต่อ?

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน