ร่องยาแนวแตกลายงา สาเหตุเพราะอะไร ?

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน