สระว่ายน้ำขอบกระจกและผนังน้ำตก

Transparent Pool & Horizontal Line Wall 

 

 

ออกแบบพื้นที่สระว่ายน้ำให้เป็นส่วนตัว แต่ดูโปร่งแบบไร้ขอบเขตด้วยการทำขอบสระกระจกใสให้โชว์ความเคลื่อนไหวใต้น้ำทำระบบหมุนเวียนน้ำแบบน้ำล้นที่จะเห็นผิวน้ำไหลล้นจากขอบสระโดยรอบ และปิดล้อมพื้นที่ด้วยผนังตกแต่งสันหินแกรนิตเป็นเส้นแนวนอนที่ออกแบบให้เป็นผนังน้ำตกไปในตัว สร้างบรรยากาศการพักผ่อนทั้งการสัมผัส การมองเห็น และได้ยินเสียงของน้ำเป็นการออกแบบที่ทำให้พื้นที่นี้มีชีวิตชีวาแม้อยู่ในพื้นที่ปิดล้อม


A.ขอบสระกระจกใส

1. ขอบสระว่ายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
2. ยาแนวด้วยวัสดุยาแนวสำหรับสระว่ายน้ำ
3. ผนังกระจกเทมเปอร์ลามิเนตหนา 25 มิลลิเมตร
 ฝังในร่องคอนกรีตเสริมเหล็ก
4. ฝาตะแกรงสเตนเลส ด้านบนโรยกรวดสีเทาดำ เบอร์3
5. รางรับน้ำล้น
6. สระว่ายน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กผสมน้ำยากันซึม
7. ทาวัสดุกันซึม
8. กาวซีเมนต์
9. ปูกระเบื้อง ขนาด 40 x 80 เซนติเมตร
10. ปาดมุมเอียง 45 องศา ช่วยลดการแตกร้าว


B. ผนังน้ำตก

1. หินแกรนิต ขนาด 5 x 5 เซนติเมตร
และ 5 x 10 เซนติเมตร เรียงสลับกัน
2. หินแกรนิตรองน้ำล้น ขนาด 5 x 15 เซนติเมตร
ตัดตามรูป
3. ช่องน้ำล้นจากผนังน้ำตก
4. เว้นช่องว่างระหว่างผนังหินแกรนิตและผนังก่ออิฐ
สำหรับวางงานระบบ
5. ผนังก่ออิฐฉาบปูน
6. ฝาตะแกรงเหล็กชุบกัลวาไนซ์
ด้านบนโรยกรวดสีเทาดำ เบอร์3
7. โครงเหล็กชุบกัลวาไนซ์รองรับฝาตะแกรง
8. ฝาตะแกรงรูระบายน้ำ
9. รางรับน้ำล้น
10. ขอบสระปาดมุมเอียง 15 องศา
11. ทิศทางการไหลของน้ำ

 

ระบบกันซึมสระว่ายน้ำ 

การก่อสร้างสระว่ายน้ำทำได้หลายวิธี ซึ่งการก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กจะมีอายุการใช้งานและมีความแข็งแรงมากที่สุด ทั้งยังสามารถออกแบบขนาดและรูปทรงได้หลากหลาย สิ่งสำคัญในการก่อสร้างสระว่ายน้ำคือ การทำระบบกันซึมอย่างถูกต้อง
 

ระบบกันซึม

สระว่ายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กมีระบบโครงสร้างคล้ายกับการก่อสร้าง
อาคาร มีการตอกเสาเข็ม วางเหล็กเสริม ตั้งไม้แบบและเทคอนกรีตหล่อ
ทั้งพื้นและผนังสระให้เป็นชิ้นเดียวกัน โดยผสมน้ำยากันซึมในคอนกรีต ทา
วัสดุกันซึม และเชื่อมรอยต่อคอนกรีตหรือช่องท่อต่างๆ ด้วยวัสดุหยุดน้ำหรือ
ที่เรียกว่า วอเตอร์สต็อป (Water Stop) รวมถึงการใช้กาวซีเมนต์และกาว
ยาแนวสำหรับงานสระว่ายน้ำ 

 


โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กผสมน้ำยากันซึม
น้ำยากันซึมเป็นนํ้ายาชนิดลดปริมาณนํ้า ช่วยปรับสภาพของเนื้อคอนกรีต
หรือปูนฉาบให้มีความหนาแน่นเพิ่มขึ้น เพื่อลดรูพรุนที่เกิดจากการกระจายตัว
ไม่สมํ่าเสมอของปูนซีเมนต์ในเนื้อคอนกรีต ทําให้สามารถป้องกันไม่ให้นํ้าซึม
ผ่านคอนกรีต เพิ่มความทนทาน และคอนกรีตมีการไหลตัวดีขึ้น เหมาะกับ
งานกันซึมทุกชนิด โดยผสมน้ำยากันซึมระหว่างการผสมคอนกรีต 

 


 

การติดตั้งวอเตอร์สต็อป

วัสดุหยุดน้ำชนิดยางบวมออกแบบมาเพื่อใช้ทดแทนวัสดุหยุดน้ำชนิด
แผ่นกันน้ำที่ทำจากยางพีวีซี ซึ่งต้องติดตั้งในขณะคอนกรีตเดิมยังไม่เซตตัว
และมักมีปัญหาการพับงอเมื่อเทคอนกรีตใหม่ จึงลดความยุ่งยากในการประกอบ
แบบเทคอนกรีต โดยวัสดุหยุดน้ำชนิดยางบวมมีขั้นตอนการติดตั้งดังนี้


1. เตรียมพื้นผิวให้แห้งสะอาดปราศจาก
น้ำ และขจัดเศษผงหรือปูนออกให้หมด
โดยแนวที่ติดตั้งควรมีระยะห่างจากขอบ
คอนกรีตอย่างน้อย 5 เซนติเมตร 
2. นำวอเตอร์สต็อปออกจากม้วนดึงกระดาษที่กั้นออก แล้วติดตั้งบนผิวรอยต่อคอนกรีต กดแถบยางลงไปเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เคลื่อนตัวเวลาเทคอนกรีต


3. การต่อแถบยางบริเวณรอยต่อหรือจุดร่วมใดๆ ให้ใช้การต่อชนเท่านั้น
ห้ามต่อแบบเกยซ้อนกัน

   4. ในกรณีติดตั้งแนวดิ่ง ใช้ตะปูตอกทุกระยะ
  ประมาณ 30 เซนติเมตร เพื่อยึดแถบยางให้อยู่
  ในตำแหน่ง อาจใช้กาวที่ผู้ผลิตแนะนำมาทาแนว
  ที่จะวางแถบยางแล้วกดทับ หากติดบนวัสดุผิวเรียบ
  (ท่อ เพลตโลหะ) ในแนวดิ่งให้ใช้วัสดุยาแนวชนิด
  บิทูเมนเป็นตัวประสาน


 


การทากันซึม

กันซึมจะช่วยป้องกันน้ำซึมผ่าน ควรเตรียมพื้นผิวให้สะอาดปราศจาก
ฝุ่น เศษปูน น้ำมัน และซ่อมรอยแตกร้าวเสียก่อน โดยมีขั้นตอนการทา
วัสดุกันซึมดังนี้

 
1.พรมน้ำลงบนพื้นผิวเพื่อลด

 ความร้อนก่อนทาวัสดุกันซึม


    2.ใช้แปรงหรือลูกกลิ้งทาลงบน
   พื้นผิวแล้วปล่อยให้แห้ง 30 - 90
   นาที
   3. ทารอบที่สองในทิศทางตั้งฉาก
   กับรอบแรก


  4. หลังจากทาแล้วควรปกป้อง
  พื้นผิวไม่ให้โดนน้ำและแห้งตัว
  อย่างน้อย 7 - 14 วัน เพื่อให้ได้
  ประสิทธิภาพสูงสุด จากนั้นจึง
  ปูวัสดุพื้นผิวต่อไป 


Products Recommend

 

 

 
 

 

น้ำยากันซึม  “จระเข้  แอดมิค  พรูฟ” 
น้ำยาผสมคอนกรีตลดการซึมน้ำ เพิ่มคุณสมบัติในการกันซึมของคอนกรีต ทําให้คอนกรีตหนาแน่นขึ้น เพิ่มกําลังของคอนกรีต และลดรูพรุนบนผิวหน้าคอนกรีต ใช้ผสมปูนซีเมนต์หรือปูนฉาบสำหรับงานกันซึมคอนกรีตดาดฟ้า ห้องน้ำ สระว่ายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ผสมกับปูนซีเมนต์ได้ทุกชนิด


วัสดุหยุดน้ำชนิดยางบวม  “จระเข้ วอเตอร์สต็อป”
ผลิตภัณฑ์กันน้ำบริเวณรอยต่อของการเทคอนกรีต ป้องกันและหยุดรั่วซึมรอยต่อคอนกรีตหรือช่องว่างรอบท่อน้ำ มีความยืดหยุ่นสูง เมื่อสัมผัสน้ำจะขยายตัวอัดแน่นในคอนกรีต จึงสามารถกันไม่ให้น้ำผ่านรอยต่อได้ และติดตั้งได้แม้ขณะที่มีแรงดันน้ำตลอดเวลา

ซีเมนต์ทากันซึมชนิดยืดหยุ่น 
จระเข้  เฟล็กช์  ชิลด์
 (ส่วนผสมเดียวรายแรก) เหมาะกับการทากันซึมพื้นผิวซีเมนต์ได้ดีที่สุด บล็อกไม่ให้น้ำผ่าน ใช้กันซึมได้ทุกจุดทั่วทั้งบ้าน เช่น สระว่ายน้ำ บ่อเลี้ยงปลา พื้นที่ที่ต้องขังน้ำตลอดเวลา มีความยืดหยุ่นสูง ทนทาน ขังน้ำได้ดี และยังทนแดด ทนฝน ทนรังสียูวีได้ดี

กาวซีเมนต์  “จระเข้แดง”  กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ  
กระเบื้องแกรนิตโต้ขนาดใหญ่ พื้นหินอ่อน หินแกรนิต และหินธรรมชาติ มีคุณสมบัติที่ให้การยึดเกาะสูง ทนแรงอัดและแรงดันน้ำได้ดี เหมาะสำหรับงานพื้นและผนัง ทั้งงานภายนอกและภายในอาคาร

กาวยาแนว  “จระเข้  แพลทินัม”

กาวยาแนวสูตรพิเศษ  ทนกรดและสารเคมีมากขึ้นกว่าเดิม  ใช้งานง่าย  เป็นชนิดส่วนผสมเดียวที่เติมน้ำใช้งานได้ทันที แตกต่างจากยาแนวสระว่ายน้ำอื่นๆที่สำคัญคือแห้งตัวเร็ว  สามารถเปิดใช้งานสระว่ายน้ำได้ภายใน 3 วันซึ่งตอบโจทย์สำหรับสระว่ายน้ำ คอนโด โรงแรม  ที่ต้องเปิดให้บริการตลอด และสามารถลดการเกิดคราบขาวด้วย WCAC Technology ยับยั้งการเกิดราดำและตะไคร่น้ำด้วยเทคโนโลยี Microban 

 

อ่านเพิ่มเติม
สร้างสระว่ายน้ำในบ้าน เริ่มต้นอย่างไรดี
กาวซีเมนต์ จระเข้ แต่ละประเภท ดียังไง ?
ดาดฟ้ามีน้ำซึม! จระเข้ เฟล็กซ์ ชิลด์ แก้ปัญหาได้อย่างมืออาชีพ

ติดตามข้อมูลข่าวสาร Line Official Jorakay ได้ที่นี่

เพิ่มเพื่อน

สระว่ายน้ำขอบกระจกและผนังน้ำตก

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน