บ้านทรุด สาเหตุจากโครงสร้างบ้าน แก้ไขอย่างไรดี?

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน