โครงสร้างเหล็ก "เสาและคาน" สำคัญอย่างไร แตกร้าวแก้ไขอย่างไรดี

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน