คานคอดินคืออะไร? อยู่ส่วนไหนของบ้าน? แล้วทำไมจึงควรให้ความสำคัญ

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน