ประเภทรอยแตกที่ส่งผลอันตรายต่อบ้าน แก้ไขอย่างไร

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน