กระเบื้องห้องน้ำหลุด 1-2 แผ่น แก้ไขอย่างไร ?

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน