กระเบื้องปูพื้นบ้านระเบิด แตกร้าว เกิดจากอะไร แก้ไขอย่างไร?

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน