วิธีปูทับพื้นกระเบื้องเดิม ไม่ต้องเสียเวลารื้อของเก่าออก!

ปูทับพื้นกระเบื้องเดิม ไม่ต้องรื้อออก! เลือกใช้ “กาวซีเมนต์ จระเข้เงิน”

สำหรับใครที่กำลังมีแพลนแต่งบ้านด้วยการปูพื้นกระเบื้องใหม่ แต่ติดตรงที่ว่าไม่อยากเสียเวลารื้อกระเบื้องเก่าออก ซึ่งนอกจากมีขั้นตอนที่ยุ่งยากแล้ว กว่าจะเสร็จสมบูรณ์ยังใช้เวลาหลายวัน และด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ต้องชะลอการปูพื้นกระเบื้องใหม่ออกไปอย่างไม่มีกำหนด! เพื่อลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยาก ไม่ต้องเสียเวลารื้อกระเบื้องแผ่นเดิมออก พี่เข้มีวิธีการปูกระเบื้องทับพื้นกระเบื้องเดิมด้วย “กาวซีเมนต์ จระเข้เงิน” กาวซีเมนต์มาตรฐานสูงสำหรับงานปูทับพื้นเดิม (ไม่สามารถใช้กับผนังได้) มาแนะนำ ดังนี้
 

 

วิธีปูทับพื้นกระเบื้องเดิม ด้วย “กาวซีเมนต์ จระเข้เงิน”

1. ตรวจเช็คพื้นกระเบื้องเดิมว่ามีความแข็งแรงหรือไม่ หากแข็งแรงสามารถปูกระเบื้องใหม่ทับได้เลย แต่ในกรณีที่กระเบื้องเดิมไม่แข็งแรง อาทิ กระเบื้องเป็นโพรง กระเบื้องแตก แนะนำให้เลาะของเก่าออก เพราะหากปูทับลงไปอาจเกิดปัญหาขึ้นภายหลังได้
2. ทำความสะอาดพื้นกระเบื้องไม่ให้มีฝุ่น หรือค
ราบสกปรก
3. ใช้เกรียงหวีด้านเรียบปาด กาวซีเมนต์ จระเข้เงิน ลงบนพื้นที่ต้องการปูกระเบื้องให้ทั่ว
4. ใช้เกรียงด้านที่เป็นหวีปากกาวซีเมนต์ให้เป็นร่อง วิธีการคือจับเกรียงหวีให้ได้มุมประมาณ 60 องศา จากนั้นครูดให้เป็นรอยในทิศทางเดียวกันกับด้านสั้นของกระเบื้อง
5. ใช้เกรียงหวีด้านเรียบปาดกาวซีเมนต์ไล้หลังกระเบื้อง เพื่อป้องกันความโก่ง หรือกระเบื้องบิดตัว ที่สำคัญคือหลังกระเบื้องต้องมีปริมาณปูนกาวที่เต็มแผ่น จะได้ไม่เกิดโพรงอากาศ กระเบื้องที่ปูสามารถรับแรงกดอัดได้อย่างเต็มที่ ไม่เกิดปัญหากระเบื้องแตก หรือหลุดล่อนภายหลัง
6. นำกระเบื้องแผ่นใหม่มาปูบนกาวซีเมนต์ โดยสไลด์แผ่นกระเบื้องไปทางด้านขวาในทิศทางที่ตั้งฉากกับแนวของเกรียงหวีที่ครูด จากนั้นเคาะกระเบื้องให้ติดแน่นกับกาวซีเมนต์ทั่วทั้งแผ่น
7.จัดระเบียบกระเบื้องแต่ละแผ่นให้ตรงตามแนวที่ต้องการภายในไม่เกิน 20 นาที โดยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิภายในบริเวณที่ทำการปูเบื้อง และไม่ควรจัด หรือเคาะกระเบื้องต่อเมื่อครบตามเวลาที่เหมาะสม
8. ในระหว่างที่กดกระเบื้องลงบนกาวซีเมนต์ ควรเช็คให้แน่ใจว่าหลังกระเบื้องสัมผัสกับกาวซีเมนต์เต็มทั่วทั้งแผ่น โดยความหนาของกาวซีเมนต์ที่เหมาะสมคือ 2-10 มม.

 

 คลิกอ่านบทความ "ยาแนวกระเบื้องหลุดล่อน! ต้องรีบแก้ ก่อนเกิดปัญหาใหญ่" เพิ่มเติม

วิธีปูทับพื้นกระเบื้องเดิม ไม่ต้องเสียเวลารื้อของเก่าออก!

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน